Om Moelv Næringspark

Om Moelv Næringspark

Moelv Næringspark AS ligger luftig til på et høydedrag ovenfor Moelv som kalles Anderkvern.

Dagens næringspark er totalt på ca 47 mål med en bygningsmasse på ca 18.000 m2 fordelt på totalt 9 bygg og haller som er bygget opp gjennom store deler av siste halvdel av 1900 tallet.
Moelven Industrier ASA hadde sin oppstart her på slutten av 1800 tallet med mekanisk verksted og sagbruksvirksomhet.

Siva Eiendom Holding AS kom inn som eier i 1998 og de startet en storstilt utbygging og modernisering kalt «løftet».  To store haller og et stort kontorbygg ble bygget for svenske Hâgglunds, som hadde sin militære produksjon her.  Hâgglund flyttet seinere sin norske virksomhet tilbake til Sverige og nye leietakere har flyttet inn.

Siva Eiendom Holding AS solgte Siva Moelv Næringspark AS til CHSnor Holding AS i 2020 og selskapet skiftet navn til Moelv Næringspark AS.

Moelv Næringspark AS har i dag 4 leietakere.

Dagens leietakere er:


CHSnor AS

Mekanisk montasjebedrift som leverer sine tjenester til militære, sivile og offshorekunder. CHSnor har videreført deler av Hâgglunds sin militære virksomhet. Les mer på www.chsnor.no


Ringsaker Vegg – og Takelementer AS (RVT)

RVT har sin moderne modulfabrikk, lager og administrasjon her, og de levere store modulbygg til både norske og utenlandske kunder. Les mer på www.rvt.no


Lakkering  – og Vedlikeholdsservice AS

Lakkeringsbedrift som levere sine lakkeringstjenester til både lokale og nasjonale kunder.


Ringsaker Kommune, Teknisk etat vann og avløp

Ringsaker Kommune sin tekniske avdeling for vann – og avløp har verksted og administrasjon her. Les mer på www.ringsaker.kommune.no