Om oss

Moelv Næringspark og Gründerbua ligger luftig til på et høydedrag ovenfor Moelv som kalles Anderkvern.

Dagens næringspark er totalt på ca 47 mål

Med en bygningsmasse på ca 18.000 m2 fordelt på totalt 9 bygg og haller som er bygget opp gjennom store deler av siste halvdel av 1900 tallet.

Moelven Brug AS (senere Moelv Industrier ASA) startet sin virksomhet i 1899 og flyttet i slutten av 1900 tallet all sin virksomhet ned til Moelv sentrum.

Siva Eiendom Holding AS kom inn som eier i 1998 og de startet en storstilt utbygging og modernisering kalt «løftet». To store haller og et stort kontorbygg ble bygget for svenske Hägglunds, som hadde sin militære produksjon her. Hägglund flyttet seinere sin norske virksomhet tilbake til Sverige og nye leietakere har flyttet inn.

Det grønne skiftet

Siva Eiendom Holding AS solgte Siva Moelv Næringspark AS til CHSnor Holding AS i 2020 og selskapet skiftet navn til Moelv Næringspark AS. I dag har næringsparken 8 leietakere og i 2022 ble Gründerbua etablert. Moelv Næringspark ønsker en aktiv næringshage, og vil bidra til det grønne skiftet i samfunnet ved at det skapes nye fremtidsrettede grønne og miljøvennlige varer og tjenester.