Våre leietakere

CHSnor AS

Mekanisk montasjebedrift som leverer sine tjenester til militære, sivile og offshorekunder. CHSnor har videreført deler av Hâgglunds sin militære virksomhet.

Les mer på chsnor.no

Ringsaker Vegg og takelementer Leier lokaler i Moelv Næringspark

Ringsaker Vegg – og Takelementer AS (RVT)

RVT har sin moderne modulfabrikk, lager og administrasjon her, og de levere store modulbygg til både norske og utenlandske kunder.

Les mer på rvt.no

Fremby AS

Fremby er en teknologibedrift etablert i 2017 med formål om å skape en datadrevet overgang til fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Fremby tilbyr digitale løsninger som gjør utslippsrapportering og styring av maskinparken enkelt og sømløst.

Les mer på fremby.no

Eldor AS

Eldor AS har spesialisert seg på å levere løsninger innenfor automatisering, prosesskontroll og instrumentering. Selskapets tjenester er avgjørende for industrier som ønsker å øke effektiviteten og sikkerheten i sine operasjoner.

Les mer på eldor.no

Ringsaker kommune leier lokaler i Moelv Næringspark

Ringsaker Kommune, Teknisk etat vann og avløp

Ringsaker Kommune sin tekniske avdeling for vann – og avløp har verksted og administrasjon her.

Les mer på ringsaker.kommune.no

Nullutslipp AS

Nullutslipp AS er et gründerselskap som bygger om anleggsmaskiner til batteridrift. De leverer også fjernstyring av anleggsmaskiner over hele verden.

Les mer på zeroemission.no​

Prolux AS

Prolux AS er et gründerselskap som leverer smartbelysning både til bygg og til utendørs bruk.

Les mer på prolux-lighting.no

Meier Byggeråd og Arkitektur

Gründerselskapet Meier Byggeråd og Arkitektur leverer design- og arkitekturtjenester til arkitekter og byggefagfolk i Innlandet, Oslo og utover. Pieter Meier flyttet fra Nederland i 2022, og har 20 års erfaring med prosjekter over hele verden.

Les mer på meier-byggerad-arkitektur.no