Utslippsrapporteringen til Fremby har blitt en essensiell ressurs for anleggsprosjekter

Fremby AS utvikler og leverer nettbasert programvare for å gjøre prosjekter i bygg- og anleggsnæringen datadrevne. Dette gir innsikt og muliggjør automatisk utslippsrapportering direkte fra maskinene. Nøkkelfunksjonene er å skaffe nøyaktig og pålitelig data fra maskiner og utstyr som brukes i prosjektene, for å gi innsikt til å forbedre prestasjoner både økonomisk og miljømessig. De har nettopp flyttet inn i de fine lokalene i Gründerbua, Moelv Næringspark og har funnet verdifulle synergier.

– Vi ble kjent med Gründerbua gjennom en artikkel om Nullutslipp AS i Ringsaker Blad. Dette ledet oss til å utforske Moelv Næringspark nærmere, og vi fant at det var en perfekt passform for vår virksomhet. Vi har utvekslet erfaringer med Nullutslipp AS og har allerede funnet verdifulle synergier. Selv om vi har kunder over hele landet, er vår etablering i Moelv Næringspark ideell for vårt formål, sier Sigve Pettersen, medgründer og produktsjef i Fremby AS.

Gründerbua Moelv Næringspark - Det grønne skiftet

Fremby AS ble kjent med Gründerbua gjennom en artikkel om Nullutslipp AS i Ringsaker Blad. Foto: essDesign

Byggebransjen står for mye av utslippene og er veldig fragmentert, hvor mange forskjellige selskaper møtes i prosjekter med egne og innleide maskiner og utstyr for å jobbe sammen. Dette gjør det utfordrende å ta overgangen til mer datadrevne prosesser, slik som flere andre næringer har gjort, og følgelig er rapportering veldig tidkrevende, manuell og lite detaljert. Fremby løser dette gjennom en unik dataplattform som lar alle aktører enkelt koble seg opp og få oversikt over sine maskiner og utstyr, samt smarte delingsløsninger som gjør at hele prosjektet enkelt kan oppsummeres med nøyaktig og pålitelig informasjon om ressursutnyttelsen og utslippene for bygge- og anleggsprosjekter. Slik kan Byggherrer stille og følge opp krav som elektrifiseringsgrad, tomgangskjøring og CO2-utslipp i prosjektet, samtidig som entreprenørene enklere kan følge opp og optimalisere maskinbruken for å jobbe smartere.

Forretningsidé

Det hele startet da aktører i bransjen begynte å lure på hvordan maskinene ble utnyttet i pukkverkene og på byggeplassene. Alle maskinene var utrustet med dataloggere som kunne si eksakt hvor den var, forbruk, driftstimer, tomgangstimer, hvor mye tonn masser de flyttet og mer. Problemet var at alle merkene samlet inn denne dataen forskjellig i forskjellige grensesnitt, så de ble ikke brukt. Vi innså at en løsning som samlet all den dataen og presenterte de likt i et felles grensesnitt var veldig nyttig for maskineiere. Her kunne de spore kapasitetsutnyttelsen og enklere ta stilling til om de skulle leie eller eie maskiner, forteller Sigve Pettersen.

– Selv om vår opprinnelige forretningsidé var å tilby en maskineier rask innsikt i egen maskinpark, innså vi at det største behovet for innsikt var når forskjellige maskineiere ble engasjerte i prosjekter. Et møte i Grønn Anleggssektor var en øyeåpner ettersom de på ene siden fortalte at de trengte mye hyppigere og bedre data for å kunne måle hvordan de lå an i forhold til miljøprestasjonene sine, og på andre siden fikk høre om entreprenører som måtte ansette mer og mer dedikerte ressurser for å manuelt samle og rapportere. Vi så da at dette var noe vi kunne automatisere og forbedre, slik at man fikk bedre innsikt, oftere og automatisk. Dette har ført til samarbeid med mange foroverlente byggherrer og entreprenører, som ønsker innsikt i miljøprestasjonene sine og muligheten til å oppfylle utslippskrav, fortsetter han.

Innsamling av data om maskinbruk automatiseres 

I dag tilbyr Fremby programvare til maskineiere og prosjekteiere som ønsker å automatisere innsamlingen av data om maskinbruk og dermed oppnå miljøvennlige og mer effektive resultater. Gjermundshaug Gruppen, Veidekke, NCC, AF Gruppen og Asker kommune er noen av deres kunder som benytter løsningen for å få kontroll og datadrevne prosjekter.

– I Drammen-Kobbervikdalen prosjektet brukte Bane NOR løsningen for å holde styr på utslippet, der entreprenørene Veidekke og Isachsen samtidig kunne bruke dataene til å optimalisere driften gjennom redusert tomgang reduserte driftskostnader og miljøpåvirkning. Gjennom vår nettbaserte løsning kan våre kunder enkelt få tilgang til en oversikt over alle maskinene, samt generere rapporter i ulike formater, sier Sigve Pettersen.

Rapportering av utslipp gir anleggsprosjekter en klar oversikt over hvor mye klimagasser de slipper ut og hvor mye som er elektrifisert. Foto: essDesign

– Vi har et integrasjonsbibliotek som stadig øker, og per nå allerede består av titalls maskinprodusenter, som CAT, Volvo, Hitachi, flere lastebilprodusentener så vel som mer generelle IoT-systemer. Dette lar deg enkelt samle, ta i bruk og koble videre innsikten i andre systemer som brukes både internt og for kunder. Vi begynner å få mange eksempler på folk som er lettet over å slippe den excel-punchingen og bare la maskinene sende dataene direkte for dem, fortsetter han.

Rapportering av utslipp gir anleggsprosjekter en klar oversikt over hvor mye klimagasser de slipper ut og hvor mye som er elektrifisert. Dette gjør det lettere å sette mål for utslippsreduksjon og overvåke fremgangen mot disse målene. I prosjekter kan det være krav om at minst 20% av utslippene skal være nullutslipp, da er Fremby sin programvare er den eneste på markedet som måler dette automatisk og faktisk per tid. 

Kunder både nasjonalt og på verdensbasis

Fremby har til nå fokusert nasjonalt og på de fremoverlente aktørene på byggherre og entreprenørsiden. For å skalere opp internasjonalt, har vi nå fokus på å samarbeide med store kunder som opererer både nasjonalt og internasjonalt. Dette vil gi Fremby muligheten til å utvide vår tilstedeværelse utenfor Norge.

– Vi er et sterkt team som har bygget suksessfulle startups for byggebransjen tidligere, og har til nå finansiert utviklingen selv. Nå sikter vi mot å ta inn nye investorer som kan bidra med riktig kompetanse, nettverk og kapital for å skalere internasjonalt.

– Vi forventer at myndighetene vil innføre nye regler for bærekraftsrapportering, og vår datainnsamling gjør oss godt posisjonert for å imøtekomme disse kravene. Vi tror også at vår løsning vil gjøre det enklere å få innsikt på tvers av prosjekter og sammenligne resultater slik at man kan ta ut skalafordeler langt ut over rapportering, avslutter Sigve Pettersen.